Meir info

-


Har du spørsmål om landbruk kan du forsøke å kontakte det lokale landbrukskontoret eller Fylkesmannens landbruksavdeling i ditt nærområde. Under finner du en liste over andre aktuelle nettsteder med informasjon om landbruk. 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag - www.smabrukarlaget.no 

 


Natur og Ungdom  - www.nu.no 

Norges Bygdeungdomslag - www.nbu.no 
 


Organisasjoner i landbruket: 
 
TINE - www.tine.no 
 
Nortura - www.nortura.no 
 
Felleskjøpet - www.felleskjopet.no 

Norsk Sau og Geit  - www.nsg.no 

Norsk kjøttfeavlslag - www.tyr.no Rådgivning:
 
Norsk Landbruksrådivning - www.lr.noOffentlige institusjoner: 

 
Landbruks- og matdepartementet - www.regjeringen.no/lmd 

Statens Landbruksforvaltning - www.slf.dep.no 
 
Fylkesmannens landbruksavdeling - www.fylkesmannen.no 
 


Forskning: 
 
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap - www.umb.no 
 
Forskning.no - www.forskning.no 
 
Bioforsk - www.bioforsk.no 
 
Nofimamat - www.nofima.no 
 
Norges Forskningsråd - www.forskningsradet.no 
 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - www.nilf.no 
 
Norsk institutt for skog og landskap - www.skogoglandskap.no 
 
Norsk senter for bygdeforskning - www.bygdeforskning.no 
 
Veterinærinstituttet - www.vetinst.no 
 


Økologisk: 
 
Debio - www.debio.no 
 
okologisk.no - www.okologisk.no 
 
 

Utdanning: 
 
Naturbruk - www.naturbruk.no 
 
Norges Veterinærhøgskole - www.veths.no 
 
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap - www.umb.no 
 
Grønn utdanning - www.gronnutdanning.no