Om Gardsbruk.no

Gardsbruk.no er den viktigste møteplassen for kjøp, salg og utleie av ledige gårdsbruk i Norge. Nettsiden er en del av prosjektet Slipp oss til - ungdom inn i landbruket.

Målet med prosjektet er å øke rekrutteringen til et miljøvennlig norsk landbruk, og øke tilflyttingen til norske bygder. Bak prosjektet står Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag.

I tillegg til nettsiden Gardsbruk.no arbeider prosjektet Slipp oss til i flere fylker for å øke tilbudet av ledige gårdsbruk på markedet. De siste årene har innsatsen spesielt vært rettet inn mot Oppland og Hordaland.

Gratis annonsering

  • På Gardsbruk.no kan hvem som helst annonsere gårder for salg eller utleie.
  • På sidene finnes også funksjonen "ønskes kjøpt". Her kan man registrere annonser, dersom man søker å kjøpe eller leie et gårdsbruk.
  • Det er gratis å bruke Gardsbruk.no.


Redigere, endre eller slette annonsen

  • Hvis du ønsker å redigere, endre eller slette innholdet i din annonse send en mail til andreasofie@smabrukarlaget.no
  • Husk og skriv navnet på annonsen og hvilke endringer det gjelder.


Kontakt oss
Har du spørsmål om tjenestene på Gardsbruk.no eller om prosjektet Slipp oss til - ungdom inn i landbruket kan du ta kontakt ved å sende oss en e-post.

andreasofie@smabrukarlaget.no

Postadresse:
c/o NBS
Øvre Vollgt 9
0158 Oslo

Telefon: 24 14 89 50
Telefaks: 24 14 89 51