Regler for Gardsbruk.no

  • Skal du registrere en annonse på Gardsbruk.no må gårdsbruket enten være i bruk, eller ha muligheter for drift av jord-/og eller skogbruk.
  • Eiendommen må ha minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
  • Annonsen for din gård blir liggende på Gardsbruk.no i ett år eller frem til du ber oss om å fjerne den.
  • Dersom du ønsker å fjerne gården eller endre opplysningene i annonsen kan du melde fra om dette ved å sende e-post til torgeir@smabrukarlaget.no
  • Useriøse eller upassende annonser vil bli fjernet fra nettsidene uten forvarsel.
  • Lykke til!

Registrer ditt gardsbruk

Å gi opplæring kan være alt fra å svare på spørsmål til å hjelpe til i oppstartsfasen, må avtales nærmere.

Areal

Hus og bygninger

Her beskriver du hvilken drift og hvilke rettigheter som er knyttet til gården. Har gården rettigheter i allmenningen? Hører det seter til gården? Er det fiske- og jaktmuligheter?

Her beskriver du gårdens beliggenhet. Finnes det skoler eller butikk i nærheten? Er det fin utsikt eller egnede turområder?

Salg og leie

Informasjon om eier

Informasjon om megler

Bilder

Annonser med hovedbilde vil bli vist på forsiden. Hovedbilde vises stort på annonsesiden, og som minityrbilde i søkeresultat/utlistning.

Du kan laste opp inntil 10 ekstra bilder.