Handbok for kommunar - Bruk mulighetene

Handbok for kommunar - Bruk mulighetene

-

I samarbeid med KS har Gardsbruk.no utviklet en praktisk rettledning til arbeidet med å få bosetting på ledige gårdsbruk.

I samarbeid med KS har Gardsbruk.no utviklet en praktisk og inspirerende rettledning til arbeidet med å få bosetting på ledige gårdsbruk.

Heftet kan bestilles gratis i papirutgave fra oss. Bestill håndboka her.