Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, 1532

Landbrukseiendom på Vigra i Giske kommune vurderes solgt.

Prisantydning salg:

4 950 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Karigarden består av et nyere våninngshus, en eldre kårbolig, garasje/sjå, stor løe, naust og stabbur. Det er pent opparbeidede hagearealer og gården har en flott beliggenhet. Våningshuset er fra 1983, og det er 4 soverom, stor stue, kjøkken, bad, vaskerom, kontor, utleiehybel og garasje under veranda.
Stor hybel i kjelleren med åpen stue/kjøkkenløsning, er for tiden utleid for 6400 kr.
Landbrukseiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Vigra ved Blimsanden i Giske kommune. Kårboligen er utført i tømmer fra 1870 og er et restaureringsobjekt, huset er SEFRAK registrert som verneverdig. Et eldre stabbur inneholder mye historiske ting og eldre møbler som følger gården videre.
Gårdstunet er fint opparbeidet med hage og uteplasser, grusvei til driftsbygningen fra våningshuset, parkeringsarealer. Frukttrær; plommer og epler og bærbusker i hagen. Grønnsakshage opparbeidet til eget bruk.

Driftsbygning

Byggeår: 1904,1974
Gjødselkjeller
1. etasje - Dyrerom og kontrollrom
Låve - silo. Låven kan benyttes til lager for redskap/maskiner.
Bygningen er i god stand med mye utstyr som følger med.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Eiendommen har jaktrett (hjortejakt jaktlag).

Driftsform(er): Gården ligger i naturskjønne omgivelser. Våningshuset ligg flott til, i le for nordavind og med spektakulær utsikt mot havet og stranda like ved. Gårdsbruket har strandlinje. Eiendommen er et tidligere melkeproduksjonsbruk lagt ned for omtrent 12 år siden. Det er ikke melkekvote. Jordbruksareala på 40 mål dyrket mark, blir leid bort, ingen binding pt.. Det er ingen odelsberettigede til gården. Det er konsesjon- og boplikt på gården.
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 40
Dekar beite: 23
Dekar skog: 2
Dekar utmark: 99
Dekar totalt: 164
Gårdsnummer / bruksnummer: 4/3

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til på Blindheim på Vigra i Giske kommune, med utsikt mot den vakre Blimsanden.

Det er kun 21 km til Ålesund sentrum, 5,3 km til Vigra lufthavn og 1,3 km til
Joker Vikane som er den nærmeste butikken med post i butikk med
postbokser. Der er også Bunker oil bensinstasjon. Barneskole, barnehage 3 km.

Kontakt

Gårdens eier

Eldar Fet
Blindheimsgarden 133

Telefon privat: +4797124180
E-post: [email protected]