Driftig familie søker småbruk

Vi er en familie på 4, to voksne og barn på 1 og 5 år. Vi er på jakt etter en gård/småbruk i Rogaland/Agder. Det er ønskelig å finne noe i nærheten av Lund kommune (max 1 times pendling) pga jobbsituasjon, men for den rette plassen kan vi være villig til å flytte lenger på oss. Vi bodde tidligere på gård i Danmark hvor vi hadde 20 vinterfora sauer, 2 hester og 2 hunder. Vi flyttet til Norge sommeren 2016, men siden vi leide ut og ikke hadde solgt gården i Danmark var det ikke aktuelt for oss å kjøpe noe på det tidspunktet. Våren 2017 ble den solgt, vi var da svært aktive på markedet og var på flere visninger, til og med en budrunde, men når sommeren var over hadde vi ikke funnet plassen for oss og valgte dermed å kjøpe et hus i hjembygden min i stedet for. Vi har fulgt med på markedet de siste årene, inntrykket er at en del blir solgt via ”noen som kjenner noen”. Det er også et kjent fenomen at noen gårder her i området dessverre er i så dårlig forfatning at det blir svært kostbart å få hus/driftbygninger beboelig for folk og fe. Vi sitter litt igjen med en følelse av at nye ikke slipper til. Det synes vi er veldig synd. Vi er nå i den situasjonen at vi har mulighet til å kjøpe hvis det skulle dukke opp noe av interesse. Vi ønsker å drive med sau (20-50 vinterfora), ha et par hester, noen høns, hund og muligens noen bikuber. Vi er villige til å bygge/renovere, men det er ønskelig at enten hus eller driftbygning kan brukes som det er (i alle fall for en lengre periode) og at ikke alle bygninger krever totalrenovering med en gang for å bli beboelig. Da må i så fall prisklassen befinne seg i et område så det kan være realistisk å sette opp ny bygningsmasse. Det er ønskelig med noe fulldyrket jord og beitemuligheter. Minimum 50 000kvm tomteareal. Vi er oppdatert på markedet på finn.no. Har du eller kjenner du noen som kan ha stedet for oss? I forhold til plassering i Rogaland: er det ikke innenfor 1 times pendleravstand til Lund kommune er Tysvær området mest av interesse, men ikke nøl med å ta kontakt, alle henvendelser vil bli tatt i betraktning.

Ønsker:

  • Område: Aust-Agder, Rogaland, Vest-Agder

Kontakt

Tilbake til oversikt