Gårdsbruk kjøpes.

Beliggenhet Ålesund og omegn.

Ønsker:

  • Område: Møre og Romsdal
  • Pris (kjøp): 3 000 000 kr
  • Drift: Skog, planteproduksjon, evt andre driftsform.

Kontakt

Tilbake til oversikt