Tilbake til oversikt
Hordaland, fusa

bjørndal

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

2 300 000 kr

Hus og bygninger

Andre opplysninger

Pris - 2,3 -2,5

Soverom: 0

Drift og rettigheter

Driftsform(er): sau / skog
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 40
Dekar beite: 68
Dekar totalt: 927
Gårdsnummer / bruksnummer: 52.4

Kontakt

Gårdens eier

Sten Bugge
Bjørndal 46

Telefon privat: 90894394
E-post: [email protected]