Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Tingvoll

Fjeldset

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

8 000 000 kr
Prisantydning leie

Prisantydning leie:

75 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ja

Driftsbygning

Ja

Andre opplysninger

Redskapshus, lite hønehus, aneks, microkraftverk


Drift og rettigheter

Jakt og fiske

Driftsform(er): Melkeproduksjon,kjøttproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 146
Dekar beite: 15
Dekar skog: 428
Dekar utmark: 109
Dekar totalt: 698
Gårdsnummer / bruksnummer: 57/7,56/1

Beliggenhet

Gården ligger på vågbø,3km fra sentrum

Kontakt

Gårdens eier

Dan Joachim Fjeldset
Vågbøvegen 343

Telefon privat: 97413408
E-post: [email protected]