Tilbake til oversikt
Oppland, Vestre Slidre

Øvre Neste

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

2 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Byggeår ca. 1900. Enkel standard, etterslep vedlikehold. 1.etg. 57kvm, -stue/kjøkken, bad og et rom (soverom).Trappegang uisolert. 2.etg 51kvm. Stue og ett soverom. Dører av tre og malt panel på vegger. 2 og 3 lagsvinduer. Gulv, malte tregulv. Bad - støpt gulv med belegg og varmekabel, dusj og WC. Plater på vegg. Kjøkkeninnredning er demontert, benk med vask består. Vann fra egen brønn og egen kloakk. Oppvarming med vedfyring og elektrisitet. Skrusikringer, eldre anlegg. Boligen har vært i bruk fram til september 2015 (dødsbo) Dyrka jord vært bortleid.

Driftsbygning

Byggår ca 1905. Egner seg kun som lager med dagens befatning. 2 etg. med bru. Tak er skifer og bølgeblikk. Stabbur: 24kvm i 2 etg, Lav takhøyde, bruk som stabbur og lager. Vedskjul i den ene enden.

Soverom: 2

Drift og rettigheter

To støler, Knippeset privat - "Trillestølen" og Trollhovd - "Trøllhøvd" statens grunn. Trillestølen har vært i bruk mens Trøllhøvd i mindre siste årene. Se verditakst for detaljer. Til eiendommen har konsesjonsplikt. Fiskerett i Slidrefjorden og jaktrettigheter. Produktiv skog. Teigen strekker seg fra boligtomtene opp over fjellområdene mot stølsområde Knippeset. På Knippeset er det godkjent reguleringsplan for fritidsbebyggelse.

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 24
Dekar beite: 21
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 188
Dekar utmark: 0
Dekar totalt: 260
Gårdsnummer / bruksnummer: 60/5

Beliggenhet

Hovedhus og driftsbygning ligger i Svarvarveien på vestsiden i Vestre Slidre. Adkomst vi Vestsidevegen både fra vest over Einang og 4 km til Slidre sentrum med butikk, skoler, barnehager og kommuns rådhus, og øst 7km fra Røn med butikker.

Kontakt

Gårdens eier

Arvingene v/Ingrid E. Neste
SKULEVEGEN 48

Telefon privat: 9134824
E-post: [email protected]