Tilbake til oversikt
Trøndelag, Midtre Gauldal

Arealstort "Småbruk" vurderes solgt

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Påbygg og delvis uferdig renovering 1995 (se bilder fra 2018)

Driftsbygning

Gammel driftsbygning med påbygde husdyrrom og høylem 1963, renovert/modernisert 1973, plansilo tilbygd eldste bygningskropp 1991. Del av gammel driftsbygning som fôrsentral. (se bilder fra 2018)

Andre opplysninger

Har søkt fradeling av kårbolig på vilkår makeskifte jord/produktiv skog med nabo med melk-/kjøttproduksjon.

Nåværende kårboligbolig har 5 av de oppgitte 9 soverom

Soverom: 10

Drift og rettigheter

Etter samdrift med nabo om melk- og kjøttproduksjon fram til 2011, er gåden nå utleid til samdriftspartneren som også har kjøpt kjøpt gårdens maksimale andel av melkekvote på vel 109 000 liter.
Sæter med gamle bygninger (seterbu, løe og fjøs) og ca 4 dekar fulldyrka jord - og med tilhørende rettigheter i statsallmenning - utgjør del av brukets rettigheter.
Gårdens utmarksrettigheter er ivaretatt via grunneierlag med totalareal på vel 26 000 dekar.
Gårdens fiskerettigheter omfatter to lakseførende strekninger i Bua på tilsammen 750 m, med brattlendt tilkomst.

Driftsform(er): For tiden bortleid til grovforproduksjon
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 98
Dekar beite: 20
Dekar overflatedyrka: 26
Dekar skog: 750
Dekar utmark: 1163
Dekar totalt: 2057
Gårdsnummer / bruksnummer: 199/3

Beliggenhet

Gården utgjør del av grenda "Storrød" beliggende i ca 470 m h.o.h. vest for Bua elv, ca. 10 km fra dens utløp i Gaula.
Avstand til dagligvarebutikk og postekspedisjon: 7 km (Coop marked, Enodd) Til grunnskole: 1.-7.: 7 km 8.-10.: 25 km
Utmerkede turområder både ved gårdsbruket, - og ved setra 20 km unna, i Endalen.

Kontakt

Gårdens eier

Leif Slørdal
Nonnegata 15

Telefon privat: 40640548
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2