Småbruk ønskes kjøpt i Steinkjer

Hei! Jeg er en ung mann på 33 år og ønsker å kjøpe et småbruk med skjermet beliggenhet i Steinkjer kommune, eventuelt tilstøtende kommuner. Beboelig bolighus og driftsbygning i brukbar stand er en fordel, men restaureringsobjekt kan også vurderes. Gården må ha minst 20 mål eiendom, helst rundt 50-100 og blanding av skog, beite og dyrket mark. Prisklasse 1,5-2 mill, men jeg kan gå høyere for riktig eiendom. Finansiering er i orden.

Ønsker:

  • Område: Trøndelag
  • Pris (kjøp): 2 000 000 kr
  • Drift: "Hobbydrift", i første omgang med kjøkkenhage, høns og bier, senere kanskje noen sau og/eller andre dyr.

Kontakt

Tilbake til oversikt