Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Ørsta

Gardsbruk til salgs.

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Sjå Landbrukstakst

Driftsbygning

Sjå Landbrukstakst

Andre opplysninger

Leiger fleire bruk, disponerar ca 246 da fulldyrka. + utmarksbeite
Jakt rett hjort.
Har sæter.
Bruket vert selt fordi ingen av etterkommarane vil ta over. Sjølv om det er odelsrett, vil denne ikkje bli gjordt gjeldande overfor evt kjøparar.

Soverom: 9

Drift og rettigheter

Driv med geit. Kvote 115000 l +leigd kvote 40000 l
Fiskerett fjellvatn

Driftsform(er): Mjølkeproduksjon med geit
Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 43
Dekar beite: 31
Dekar overflatedyrka: 2
Dekar skog: 235
Dekar utmark: 165
Dekar totalt: 577
Gårdsnummer / bruksnummer: 133/2

Beliggenhet

Ligg innerst Hjørundfjorden , på Leira, ca 70 m oh. Skule Austefjord, ca 20 km. og Grodås ca 18 km.
Næraste butikk Grodås ca 18 km.
Fin utsikt og eigna turløyper

Kontakt

Gårdens eier

Magnus Skjerdal
Leira 101

Telefon privat: 95796762
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2