Tilbake til oversikt
Oppland, Vestre Slidre

Heggland

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

1 400 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er sett opp i 1936 og er eit hus med sjel, tømra vegger og ein god jordkjellar.

1. etasje: Trappegang, bad, kjøkken og to stover.
2. etasje: Trappegang, to store soverom og fire små rom/kott.
+ jordkjellar

Driftsbygning

Eldre driftsbygning.

Andre opplysninger


Stølen er sett opp i 1940 og stølshuset har vorte brukt og halde ved like heile tida. Her er to etasjar, der det er tre soverom i andre etasje. Fleire av vindauga er bytta ut dei siste åra. Det er også uthus, låve og løer på stølen. Tjednstølen er for øvrig eit autentisk stølslag nesten utan hytter.

Det er fiskerett både i Slidrefjorden og ved tjednet oppe på stølen knytt til garden.

Ingen odel knytt til eigedommen.

Soverom: 2

Drift og rettigheter

Her er både jakt- fiske- og sameigerettar. To hundre meter strandlinje. Flott støl i unikt stølslandskap.Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 25
Dekar overflatedyrka: 11
Dekar skog: 80
Dekar totalt: 127
Gårdsnummer / bruksnummer: 58/9

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

På ein skjerma knaus med flott utsyn over Slidrefjorden ligg det vesle småbruket Hegland. Her er eit eldre hus og driftsbygning på tunet, samt ein godt vedlikehaldt støl med diverse bygningar til ved Tjednstølen. 200 meter strandlinje langs Slidrefjorden.

Kontakt

Gårdens eier

Bjørg Anita Gustavsen Riste


Telefon privat: 99734299
Nettside: http://https://www.vangivaldres.no/arbeid-og-bustad/gard-og-smaabruk/bruk-i-vestre-slidre-og-vang/hegland-589/
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1