Tilbake til oversikt
Nordland, Lurøy

Helgelandsgård

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Huset er oppført i 1946 og trenger restaurering.

Driftsbygning

Fjøs har tidligere vært melkefjøs, med 6 båser og 2 binger, samt plass til kalver, samt plansilo og høyavdeling. Senere er det bygget om til binger til sau og båsarealet er benyttet til Alpakka. Silodel og høyadelen er bygget om til isolert lagerdel med støpt gulv og leddheiseport.

Andre opplysninger

Vi trenger flere innbyggere til øya vår, og har en gård på idylliske Hestmannøy i Lurøy kommune på Helgelandskysten som vi vurderer å leie ut, evt. selge om det kan være av interesse (gjerne barnefamilie). Her har vi et hyggelig lite samfunn med 30 innbyggere hvor vi er flere som driver med gårdsbruk på heltid. Håper å høre fra deg!

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Gården har melkekvote på 50.000 liter som er leid. gode beiter og driftsbygning er godt vedlikeholdt i senere tid.

Driftsform(er): Grovfor, sau og alpakka
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 30
Dekar beite: 55
Dekar overflatedyrka: 25
Dekar totalt: 110
Gårdsnummer / bruksnummer: 50/4

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Kontakt

Gårdens eier

Anders Isachsen
Polarsirkelveien 1

Telefon privat: 91353179
E-post: [email protected]