Tilbake til oversikt
Hedmark, Kongsvinger

Kommer for salg

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Byggeår 1982, påbygd 2 etg. 1996

Driftsbygning

2 stk. bygninger

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Driftsform(er): Gressproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 0
Dekar overflatedyrka: 35
Dekar skog: 14
Dekar totalt: 58
Gårdsnummer / bruksnummer: 132-2/58

Beliggenhet

Ligger fint til i et rolig nabolag. Kort vei til butikk, barneskole og barnehage. Badeplass og turterreng og skiløyper.

Kontakt

Gårdens eier

Raymond og Astrid Lehn
Lystadvegen 211

Telefon privat: 62826906
E-post: [email protected]