Tilbake til oversikt
Oppland, Lunner

Mutta

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

xasasacsd

Driftsbygning

gsrtgsrtg

Andre opplysninger

gsrtgsrtg

Soverom: 4

Drift og rettigheter

trgsrtg

Driftsform(er): Sau
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar totalt: 200
Gårdsnummer / bruksnummer: 123

Beliggenhet

grstgsrgt

Kontakt

Gårdens eier

Frida


Telefon privat: 97587247
E-post: [email protected]