Tilbake til oversikt
Sogn og Fjordane, Fjaler

Sjarmerende landbrukseiendom på 1000 DAA med jordbruksarealer, nyere enebolig, hjorteløyver og fiskerett

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

3 900 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hovedhuset er bygget i 2012 og har god standard.

Driftsbygning

Driftsbygningen ble oppført for melkeproduksjon i 1978/1979. Den har standard fra byggeåret og trenger oppgradering.

Andre opplysninger

Eiendommen har også kårhus (med livsvarige bruksretter knyttet til seg), et eldre hvitt bolighus, et garasjebygg og en eldre låve som står til nedfalls. Kårhuset er fra 1873, og oppgradert til normal bruksstandard. Det hvite bolighuset er fra 1870 og av eldre standard. Det har vært utleid, men står for tiden tomt. Redskapshuset/lagerbygget er en delvis ombygget driftsbygning fra 1930.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Skogteiger i felles utmark.
Eiendommen har rett til å drive med hjortejakt og eier opplyser at kvoten de senere år har vært om lag 7 dyr.
Eiendommen har fiskerett i ørret- og lakseførende vassdrag.

Driftsform(er): Skogdrift er leid ut. Ikke dyrehold per dags dato, men driftsbygning benyttet til kyr tidligere. Alle odelsberettigede har fraskrevet odelsretten.
Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 79
Dekar beite: 13
Dekar overflatedyrka: 4
Dekar skog: 738
Dekar utmark: 202
Dekar totalt: 1036
Gårdsnummer / bruksnummer: 105/2 og 5

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Eiendommen har to bruksnummer, Rennestraum og Sørum, om lag 2 km sør for bygdesenteret Flekke i Fjaler kommune. Det er en avstand på 11 km til kommunesenteret Dale, hvor man finner barnehage, barne- og ungdomsskole, kommunale kontorer og andre offentlige og private servicetilbud. Våningshuset og tunet har flott utsikt mot Rennestraumsvatnet og Breivatnet. De to brukene ligger ca. 700 meter fra hverandre, hvor det ene er hovedbruket. Eiendommen ligger i LNF-område.

Kontakt

Gårdens eier

Trond Magne Øverås
Nautsundvegen 86

Telefon privat: 90206628 (megler)
Nettside: http://https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=161272874
E-post: [email protected] (megler)

Megler

Stine Baumann
Baumann Advokatfirma AS

Mobil: 90206628
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1