Småbarn familie vil gjerne kjøpe eller leie ut småbruk

Helst i Hordaland eller Sogn og fjordane. Fulldykret jord, gjerne flere bygninger, kan være med drive og/eller boplikt. Vi har lyst til å dyrke økolgiske frukt/grønnsaker, produsere hønning samt med bærekraftig og naturbasert reiseliv

Ønsker:

  • Område: Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane
  • Drift: birøkt, økologisk frukt og/eller grønnsaker samt med overnatting

Kontakt

Tilbake til oversikt