Tilbake til oversikt
Nord-Trøndelag, Bjugn

Småbruk vurderes solgt

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

400 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er revet

Driftsbygning

Fjøs på ca 150m2 bygd 1966

Andre opplysninger

Det er nylig innlagt strøm og vann

Soverom: 0

Drift og rettigheter

Driftsform(er): Grasproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 8
Dekar beite: 8
Dekar overflatedyrka: 8
Dekar totalt: 10
Gårdsnummer / bruksnummer: 84/25

Beliggenhet

Gården ligger på et lite høydedrag med fin utsikt over bygda.
Det er butikk/post og skole ca 2km unna

Kontakt

Gårdens eier

Terje Skifte
Nye Havsdalsvei 14

Telefon privat: 92034916
E-post: [email protected]