Tilbake til oversikt
Vest-Agder, Vennesla

Stor skogseiendom på 2.833 mål med ca. 100 hyttetomter - Vennesla

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 950 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Enebolig oppført i 1986. Grunnflate ca. 90 kvm. Samlet bruksareal er ca. 219 kvm. Boligareal utgjør ca 160 kvm.
Innhold:
1. etg. Entre/gang, stue, kjøkken, 1 soverom, bad.
2.etg. Gang, bad, 3 soverom
Boligen har en nøktern standard og bærer noe preg av manglende vedlikehold.

Driftsbygning

Eldre låve med bebygd areal ca 190 kvm med en gammel stall og diverse lagerrom. Svært enkel standard.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Jaktrett på eiendommen. Både småvilt og storvilt. Elgjakta utøves sammen med nabogården.
Gården er grunneier til del av Hornevatn og har følgelig fiskerett i vannet. Her er gode fiskemuligheter,

Driftsform(er): Skogseiendom
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 10
Dekar beite: 9
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 2258
Dekar totalt: 2833
Gårdsnummer / bruksnummer: 95/1, 95/7, 78/29 og 78/30

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Båseland i Vennesla kommune, ca. 4 mil nord for Kristiansand, i luftlinje mellom Skaiå og Hægeland.

Kontakt

Gårdens eier

Bjørn Land
Båselandsvegen 14

Telefon privat: 90818899
E-post: [email protected]

Megler

Mikal F. Smeplass
Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS

Telefon: 38 10 44 49
Mobil: 90 81 88 99
E-post: [email protected]