Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Vik

Attraktivt småbruk i naturskjønne Feios med usjenert beliggenheit. Dyrehold og drift i dag. Jaktrett.

Prisantydning salg:

2 400 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er eit eldre tømmerhus som er tilbygd i nyare tid. Mykje er oppgradert, men det er likevel enkel standard på ein del ting og behov for vedlikehald og vidare oppgraderingar.
Takkonstruksjonen er gjenbygd over den gamle.
Det er ein del gjenståande arbeider, ein del manglar og slitasje.

På innvendig overflater er det nytta parkett, laminatgolv, tregolv og flislagt golv. Det er måla veggplater og tømmerveggar, og målte plater og trepanel i himling.
Bustaden inneheld følgjande:
1.etg: Entré, gang, stove, kjøken, soverom og wc.
Loft: Gang, bad/vaskerom, og 4 soverom.
Krypkjellar har ikkje målbart areal.

Driftsbygning

Driftsbygningen er sett opp rundt 2018 vert det opplyst i følgje vedlagt tilstandsrapport. Bygningen er oppført i trekonstruksjonar og sjølve fjøsen er bygd på
ein betongkonstruksjon med møkakum. Driftsbygningen er bygd av sjølvskåren material av eigen skog. Det står att ein del arbeid på bygningen for å ferdigstilla den.

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Eigedomen har jaktrett på hjort. I området er teljande areal for å løyse ut eit hjorteløyve ca 400 daa, og eigedomen her har då i underkant av eit løyve per år. Jakta er organisert i eit jaktlag der kjøt vert fordelt likt på alle aktive deltakarar i jaktlaget, ikkje deltakande medlemmar for utdelt ein mindre del kjøt. For å setja ein verdi på jaktretten vert det lagt til grunn eit løyve per år, 85 kroner per kilo for heile slakt, slaktevekt på 50 kilo og kapitaliseringsrente 4%.

Driftsform(er): Dyrehold med 3-4 kyr og 15-20 sauer.
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 40
Dekar beite: 9
Dekar skog: 265
Dekar utmark: 40
Dekar totalt: 354
Gårdsnummer / bruksnummer: 170/5

Beliggenhet

Eigedomen ligg i Feios omlag 1 mil frå Vangsnes ferjekai, 2 mil frå Vikøyri, 5 mil frå Sogndal og 9 mil frå Voss over Vikafjellet. Feios er ei naturskjønn landbruksbygd med spredt bebyggelse,
Eigedomen ligg usjenert til og har utsikt til fjorden og over mot Leikanger.

Kontakt

Gårdens eier

WILLIAM JAMES MCGINN
Sambindingsvegen 33

Telefon privat: 400 76 491
E-post: [email protected]

Megler

Jan Rune Årøy
Meklarhuset Sogn AS

Mobil: 95044240
E-post: [email protected]