Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Sogndal

Attraktivt småbruk i naturskjønne Fjærland med fantastisk beliggenheit. Jakt- og fiskerett.

Prisantydning salg:

2 450 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bustaden er oppført med tømmerkasse på murar av stein/betong, og taket er bygd opp av sperrekonstruksjon. Taktekking er av skifertakstein.
Bustaden har mursteinspipe med nytt røykrør og vedovn. Pipa har to løp og eine har nytt røykrøyr.
Renner og nedløp er av stål.
Utvendig er huset kledd med liggande bordkledning
Tilbygget er oppført i bindingsverk på murar av betong og taket er tekka med stålplater.
Bustaden har trevindauge med 2-lags glas og trevinduer med kopla glass Vindaug er av varierande alder og nyaste er frå 1990-talet.
Hovudytterdør er måla, balkongdør i tre og enkel kjellardør i tre.
Etasjeskiljer er av trebjelkelag.

Utvendig er det veranda i trekonstruksjon. Tretrapp opp til veranda og betongtrapp framom inngangsparti.

Driftsbygning

Driftbygning truleg oppført rundt 1960. Bygningen er oppført i trekonstruksjonar med køyrebrulåve og møkakjellar i mur/ betong. I hovudetasjen er det bygd for sauehald med bingar i trekonstruksjonar og golv av spaltegolv og strekkmetall. På låven er det to siloar og høyturke, med silotalje i taket.

Soverom: 7

Drift og rettigheter

Eigedomen eig ein 400 meter strekning i Storelvi som renn forbi, og der er det to opparbeidde fiskekulpar som høyrer til bruket. I elva er det stort sett aure og sjøaure å fiske på og det er ikkje store verdiar i utleige av fiske. Det kan slumpe ein og anna laks i vassdraget også, men det er sjeldan. Elvefisket vil ha mest verdi til eige bruk og rekreasjon.
Det er også rett til hjortejakt på eigedomen. Slik det vert opplyst frå storvaldet har bruket 1/5 av to dyr 5.kvart år i utmarka til Våtevikgardane, og 1/5 av eit dyr 2.kvart år i Tunga/Tverrdalen. Det er gjort ein overeinskomst med dei andre grunneigarane i feltet at dette bruket har jakt på eit heilt løyve 5. kvart år.

Driftsform(er): Småbruk
Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 39
Dekar beite: 0
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 27
Dekar utmark: 6
Dekar totalt: 72
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 159 bnr 6

Beliggenhet

Eigedomen ligg i Fjærland, omlag 35 kilometer frå Sogndal og ca 70 kilometer frå Førde. Det er naturskjønne omgivnader i Fjærland med bratte fjell, isbrear og Fjærlandsfjorden. Til sentrum i Fjærland er det 4 kilometer og der finn ein mellom anna ein nærbutikk og oppvekstsenter.

Kontakt

Gårdens eier

Anna Skarestad
Bøyavegen 97

Telefon privat: 95858629
Nettside: http://https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=261462505
E-post: [email protected]

Megler

Jan Rune Årøy
Meklarhuset Sogn AS

Mobil: 95044240
E-post: [email protected]