Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Oppland), Vang i Valdres

Fint beliggende geitegård i drift i Valdres «Berge»

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

5 600 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bygningsdata
Byggeår: 1870. Bygningen er oppgradert gjennom tidene.
Modernisering (i 1992) Renovert innvendig
Tilbygg (i 2005) Utvidet stue, bygd terrasse, ny pappshingel på taket, oppgradert
innvendig.
Verdivurdering
Normale byggekostnad.: Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 2 830 000
Fradrag: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Kr. - 1 870 000
Teknisk verdi: Teknisk verdi Kr. 960 000
Verdi: Kr. 850 000
Bruksverdivurdering: Bygningen blir benyttet som et vanlig bolig og en kan beregnet kapitalisert leie som markedsverdi.

Driftsbygning

Byggeår: 1936
Modernisering (i 1983) Renovert og bygd høytørke.
Modernisering (i 2005) Revet ut alt det gamle og bygd nytt fjøs
Verdivurdering
Normale byggekostn.: Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 3 240 000
Fradrag: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Kr. - 2 190 000
Teknisk verdi: Teknisk verdi Kr. 1 050 000
Verdi: Kr. 750 000
Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar
Kjeller 130 Gjødselkjeller.
1. etasje 340 Gang, mjølkerom, fjøs, ungdyravdeling, lager og flisrom
2. etasje 340 Låvebru og lager.
Sum bygning: 810
Kommentar areal
Arealet er oppmålt ved befaring. Det tas forbehold om avvik.
Konstruksjoner og innvendige forhold - Driftsbygning
Bygning, generelt
Driftsbygningen er oppgradert og bygd om gjennom tidene, siste generasjon har bygd høytørke i 1983, de har bygd om
fjøset, alt ble revet ut og bygd opp nytt geitefjøs i 2005 for ca 100 geiter. I følge eier fungerer bygningen meget bra.
Driftsbygningen er fundamentert på støpt grunnmur. Støpte gulv med strekkmetallrister i fjøsgulv. Støpte vegger i fjøset,
lektet inn isolert og malt panelt innvendig. Malt panel i himling.
Støpt gulv i mjjølkerom med vanninntak, 200 liter v.v.bereder.
Låve oppført i låvekonstruksjon med støpt utvendig kjørebru. Høytørke på ca 3/4 deler av låven.
Saltak tekket med skifer.

Andre opplysninger

Bebyggelsen heime består av våningshus, kårhus, driftsbygning, garasje/verksted, stabbur og
eldhus. På heimstølen er det seterhus, sommerfjøs og uthus. På langstølen er det seterhus, uthus
og gammelt steinfjøs (ikke lenger i bruk.)
(Mulighet for utleie)

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Dette er en stor og fin eiendom med mye bebyggelse heime og på stølene. Eiendommen er i full drift med
mjølkeproduksjon.(geit)
Ved salg vil mjølkekvoten, traktorer og redskap kunne følge med i handelen. Verdien av kvoten på i dag 60 tonn.
Jaktrett i Skakadalen, fiskerett i Vangsmjøsa og Sauebotn.(mjølkekvote ,traktor og redskap er ikke med i prisen)


Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 110
Dekar beite: 223
Dekar overflatedyrka: 3
Dekar skog: 815
Dekar utmark: 928
Dekar totalt: 1363
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 22: Bnr 3 3454 VANG KOMMUNE

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Eiendommen-tunet heime har adresse Bergsgøta 40, 2975 Vang, det er to støler til eiendommen
beliggende inne i Skakadalen, Heimstølen som ligger ved Lutastølen med adresse Nørre
Skakadalsvegen 291, 2975 Vang og langstølen som ligger lengst inne i dalen ligger inne ved
Øyestølen med adresse Nørre Skakadalsvegen 707, 2977 Øye.
Gårdstunet ligger 500 meter opp fra E-16 i Vang, tunet ligger åpent og fint til med fin utsikt utover Vang
og Vangsmøsa og fjellene rundt. Ca 2 km til butikk, kommuneadm og barnehage, ca 3 km til barne
og ungdomsskole.

Kontakt

Gårdens eier

Ambjørg og Svein Westerheim
Bergsgøta 40

Telefon privat: 90972659/92207655
E-post: [email protected]