Tilbake til oversikt
Rogaland, Hjemland

Bruk til salgs Nese Ytre

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

13 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

se takst

Driftsbygning

se takst

Andre opplysninger

se takst

Soverom: 14

Drift og rettigheter

se takst

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 100
Dekar beite: 130
Dekar overflatedyrka: 159
Dekar skog: 423
Dekar totalt: 823
Gårdsnummer / bruksnummer: 141/2

Beliggenhet

se takst

Kontakt

Gårdens eier

Jostein Nessa
Nessavegen 316

Telefon privat: 97705287
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1