Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Luster

Deler av gårdsbruk leies ut eller eventuelt selges.

Hus og bygninger

Soverom: 1

Drift og rettigheter

Driftsform(er): Sau
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 1
Dekar beite: 1
Dekar overflatedyrka: 1
Dekar skog: 1
Dekar utmark: 1
Dekar totalt: 1
Gårdsnummer / bruksnummer: 106/1

Kontakt

Gårdens eier

Aasmund Eikum Roterud
Eikjastrondsvegen 435

Telefon privat: 95915401
E-post: [email protected]