Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Oppland), Vestre Slidre

Eldre landbrukseiendom/småbruk i Vestre Slidre, Øvre Neste - rolig og usjenert.

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

2 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bolighus er 110kvm i to etasjer. Byggeår ca. 1900. Oppgradert/endret. Hoveddel bygget av laftet tømmer, utvendig kledd med tømmermannspanel. Tilbygg utført i bindingsverk. To jordkjellere. 1. etg. stue/oppholdrom og åpen kjøkken. Ett mindre rom i tilknytning til bad/toalett. 2. etg har to rom. Kan brukes til bla soverom. Alle gulv er tregulv - malte/umalte. Unntak rom i 1.etg er støpt med varmekabler, opprinnelig belegg er fjernet. Vinduer av 2 og 3 lag med trerammer. Eldre elskap med skrusikringer. Huset har generelt renoveringsbehov, men har i utg. et bra potensial.
Per i dag privat vann og avløp.
Oppvarming med elektrisk, varmekabler, peis/ovn og varmepumpe 1. etg.
Garport ved østre vegg.

Driftsbygning

Byggeår 1905, 160km. Stall og fjøs. Del av 1. etasje har overbygg med låvebru. Bygningen er brukt som lager omlag siste 20år.
Bygningen står på stolper av tre og stein på grunn. Låven er oppført av laftet tømmer bortsett fra et lagerrom som er bygget i bindingsverk. Fjøs og stall av laftet tømmer. Taktekking er skifer og bølgeblikk.

Andre opplysninger

Øvrig tilknyttet eiendommen.
Det er et Stabbur på eiendommen 24kv. to etg. Brukt til lager per idag.
93 dekar produktiv skog. Deler er hogstmoden per idag.

Soverom: 2

Drift og rettigheter

Konsesjonsbelagt i følge lov om konsesjon større enn 100 dekar.
To stølsbu tilhører eiendommen:
En på Knippeset i privat sameie, (" Trillestølen" Haugerudvegen) - innredet og brukes per idag til fritidsformål. Sommerfjøs, stall/ og lagerrom.
Det andre på Trollhovd ( "Trøllhøvd") beliggende på statsalemenningen. Uinnredet og ikke i bruk per idag. Ingen av stølene har strøm eller vann innlagt.
Øvrig kan nevnes fiskerett i Slidrefjorden. Jaktrett tilknyttet eiendommens utmarksarealer inkludert skogen. På fjellet småvilt med privat hyttegrend.

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 24
Dekar beite: 20
Dekar skog: 94
Dekar utmark: 121
Dekar totalt: 260
Gårdsnummer / bruksnummer: 60/5

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Gardstunet ligger mellom Slidre og Røn i Vestre Slidre kommune. Tunet ligger østvendt i dalsiden, og har fine solforhold og utsikt. Avstand til Røn sentrum og E16 ca 7 km, med flere butikker og handel, bla byggevare, maskiner og redskap, matbutikk, kafe og bensinstasjon. Til Slidre sentrum via Einangsbrua er det 4 km - med kommunesenter og skole/barnehage - samt matbutikk. (og E16)
Til Fagernes er det 20 km sydover på via E16.
Begge stølene ligger 14-15 km fra gården, begge med flott beliggenhet og utsikt til fjell mot vest. Turterreng, sykkel - tilknytning til "Stølsvidda" og Mjølkevegen. Et omfattende nettverk av skiløyper, øst mot Vaset og vest mot Syndin.

Kontakt

Gårdens eier

Dødsbo Paul Ole Chr. Neste ved arvingene.
c/o Oda Nina Neste - Hansanevegen 12

Telefon privat: 90032152 eller 91348224
E-post: [email protected]