Familien vår ønsker å kjøpe en småbruks/Skog/jordbrukseiendom

Ønsker en god størrelse på utmark og grei innmark som kan utvikles eller utnyttes. ønsker 500-1000 dekar.

Ønsker:

  • Område: Agder (tidl. Aust-Agder), Vestfold og Telemark (tidl. Telemark), Vestfold og Telemark (tidl. Vestfold), Viken (tidl. Buskerud), Viken (tid. Østfold)
  • Pris (kjøp): 5 000 000 kr
  • Drift: Middels Skog-bruk, beite-produksjon og/eller beite-bruk
  • Opplæring: Ja, ønsker opplæring

Kontakt

Tilbake til oversikt