Forlatt småbruk ønskes

Søker forlatt og/eller forfallent småbruk, husmannsplass, fjellgård og/eller seter i Innlandet. Skog til eget bruk. Fulldyrket/overfalte dyrket mark til kyr og andre gårdsdyr. At dyrket mark er overgrodd etter flere år uten slått, er forventet. God avstand fra boligfelt og andre hus. Uten strøm og innlagt vann, men vann fra egen brønn eller elv. Helst skogsvei/fjellvei eller traktorvei til eiendommen, om riktig eiendom kommer kan den være delvis veiløs, men da tilgang med privat båt eller annen båt transport. Jakt og/eller fiske mulighet. Ta helst kontakt via e-post.

Ønsker:

  • Område: Innlandet (tidl. Hedmark), Innlandet (tidl. Oppland)
  • Pris (kjøp): 300 000 kr

Kontakt

Tilbake til oversikt