Fraflyttet eller operativt småbruk inntil 1,5t fra Oslo

Vi er et "ungt voksent" ektepar (35&44) som ønsker litt boltreplass for å dyrke frukt, bær og grønnsaker, og muligens noen geiter og litt fjærkre - litt skog er heller ikke å forakte. Man vet ikke hvilke muligheter som finnes før man har forsøkt å åpne noen dører, så veien blir litt til mens vi går. Om dette betyr et forfallent småbruk uten innlagt vann og avløp, eller om det betyr et (mindre) moderne gårds-/skogbruk vet vi ikke, men pga jobb så er det ønskelig å kunne nå Oslo med en times biltur og halvannen times kollektiv (uten at dette er absolutt).

Ønsker:

  • Område: Innlandet (tidl. Hedmark), Innlandet (tidl. Oppland), Oslo, Vestfold og Telemark (tidl. Vestfold), Viken (tidl. Akershus), Viken (tidl. Buskerud), Viken (tid. Østfold)
  • Pris (kjøp): 5 000 000 kr
  • Drift: Småbruk frukt, bær og/eller grønnsaker, evt. fjærfe og geiter + litt skog

Kontakt

Tilbake til oversikt