Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Stranda

Gård I melk og kjøttproduksjon , opsjon å kjøpe som full operasjon eller opsjon uten dyr og maskiner

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

5 960 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

4 soverom, Stor bad, Kontor , stor stue åpen planløsning med peis og dør til veranda, god størrelse kjøkken med vaskerom arbeidsinngang med dusjrom , kjølerom, separat hovedinngang også med toalett. kjeller med nye vinduer i 2019 under utvikling for å lage leilighet med 2 soverom, bad og kjøkken med dører til hagen. stor flat hage.
Be om takst over landbrukseigedom for mer informasjon.

Driftsbygning

Mjølkekvote -grunnkvote på 97,245L
Mjølkekufjøs med gjødselkjellar under , 18 båsplassar for mjølkeku stålribber. Binge for ungdyr med betongspalt.
Låve over med bingeplass for ca. 20 vinterfôra sau på strekkmetall også gardverksted på ca. 13m2 BRA
Låveoverbygg for Oppbevaring
Totalt er driftsbygning på ca. 555m2 BRA

Utvendig frittstående silo i glassfiber ca. 500m3. Innmating via transportbånd, uttak via fylltømmar med direkte innblåsing til apetittfôringsvogn i fjøsen.

Be om takst over landbrukseigedom for mer informasjon

Andre opplysninger

Kårhuset bueining og blir leigd ut.
Totalt bruksareal ca. 186m2 BRA

Bustadhus langøylia
Oppført ca. 1900 totalt bruksareal ca. 186m2 BRA.

Be om takst over landbrukseigedom for mer informasjon

Soverom: 4

Drift og rettigheter

fiske og jaktrettigheter
fallrettane
festavgift for 5 hyttetomter
dyrebeiterett for Kjellstaddalen

Be om takst over landbrukseigedom for mer informasjon

Driftsform(er): Melkeku og kjøtt og saueproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 106
Dekar beite: 53
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 431
Dekar utmark: 633
Dekar totalt: 1427
Gårdsnummer / bruksnummer: 80/2 81/2

Beliggenhet

13km fra Hellesylt med barnehage ,skole og butikk
41km fra kommunesenteret i Stranda kommune.
3k fra langrennsløyper

Kontakt

Gårdens eier

Sam & Georgina Bevin
Kjellstadlia 58

Telefon privat: 92234262
E-post: [email protected]