Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Vestnes

Gårdsbruk selges - driftsbygninger, boliger og garasje - Jaktrett - Fiskerett i elv - Naust og båt

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

5 500 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus 1 - 130 kvm i 2 etg - Vannbåren Varme, Sentralfyr,
1. etg - 2 stuer - kjøkken - grovkjøkken - kontor - wc - vindfang
2. etg - 4 store soverom - stort bad - walkincloset - boder
u. etg. - Vaskerom - boder

Driftsbygning

Driftsbygning 1 - innredet slaktegrisfjøs - våtforingsanlegg - kontor - vaskerom -
Driftsbygning 2 - innredet grisefjøs -
Mulighet for ombygging til løsdrift storfe - mulighet for ridehall og stallbokser - smådyravdeling

Kraftforsiloer inkludert - Maskiner og redskap.

Andre opplysninger

Hjortejakt - 30 dyr i fellesskap - rypejakt - fiskerett i lakselv - naust med båt ved fjorden

Fryseri og kjølerom i garasjebygning -
Mulighet for bilverksted i garasjedelen -

Gode muligheter for jordleige / utleige

Diskuterer bud og pris..

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Tradisjonell gårdsdrift - grasproduksjon - skogbruksplan
Flate jorder - selvdrenerende - god arrondering

Odelsfri


Driftsform(er): Mulighetens gård, - Gris - Storfe - Stall - Utleie - Dyrk maten din selv, - Gardsmat
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 90
Dekar beite: 25
Dekar skog: 300
Dekar utmark: 60
Dekar totalt: 400
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 19 / brnr 16

Beliggenhet

Sentralt beliggende i Tresfjord - Vestnes kommune.
1 km til butikk - barnehage - butikker - sentrum
15 km til kommunesenter

Gode muligheter for utleie av Våningshus nr 2

Kontakt

Gårdens eier

Rune Nerheim
Neremsvegen 113 - 115

Telefon privat: 90672101
Nettside: http://https://www.em1mn.no/boliger/100350/
E-post: [email protected]

Megler

Jørgen Gravdehaug
Eiendomsmegler 1 - Molde

Mobil: 95226130
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1