Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Hedmark), Folldal

Gårdsbruk med seter i Einunndalen, gjeterbu på Setalsjøen og jaktbu i Kollutholen. Med leieinntekt!

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

3 200 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Enebolig med 3 soverom, gang, stue med åpen løsning mot kjøkken, bod, vf, vaskerom, kjølerom og separat toalettrom. Påkostet mye i 2020-2022. Lavt strømforbruk. Returvarme fra kjøleaggeregat varmer opp vaskerom.
- Nytt kjøkken i 2020
- Oppgradert toalettrom 2020
- Byttet kjøleaggregat til kjølerom 2021
- Alle innerdører skiftet 2020
- Ny ytterdør 2021
- Ny terrasse 2021
- Nymalt utendørs 2022
- Nytt tak 2022
- Nye hundegårder 4 stk 2021
- Ny kobling til vann utendørs
- Bestått elkontroll 2022

Driftsbygning

Driftsbygning er nymalt i 2022
Ca 530 kvm i grunnflate
Ca 400 kvm er tidligere høytørke og plansilo, betonggulv. Resterende del er tidligere sauefjøs.
Påkostet elektrikkerarbeid i 2020
- Skiftet diverse hovedsikringsautomat, jordfeilsautomater, overspenningsvern og etablert 3/32A

Andre opplysninger

Eget tun med enebolig. Hovedgårdstunet består av eldre våningshus som må rehabiliteres, fjøs/låve og stabbur. Seterrett i fantastiske Einunndalen i Setaldalen. Tilhørende beiterett. Gjeterbu på Setalsjøen som disponeres sammen med andre, ikke tinglyst rett. Jaktbu i Kollutholen jaktfelt på sørsiden av Follla.

Seter i Setdalsjølia, Borkhussetergrenda, ca 5 mil fra gården. Seterrett er knyttet opp mot beiterett i Statsallmenningen. Eiendommen har beiterett i Digerkampen beitelag i Einunndalen. Området er etter forholdene å betrakte som normalt, god beitemark. Egen inngjerdet setervang.

Seterhuset i Einnundalen er isolert, ny vindsprerre, vedlikeholdt vinduer, ny kledning og nypusset grunnmur i 2021 og 2022.

Setra har vært utleid om sommeren via inatur for 30000-60000;-
Eiendommen fikk gjennomført verdivurdering av Aktiv eiendom i september 2022.

Ansvarlig megler:
Nils Helge Kirkbakk
Eiendomsmegler1 Tynset
Tlf 41613812
Mail: [email protected]

Soverom: 3

Drift og rettigheter

Eiendommen disponerer jaktrett i Midtre Folldal Jakt og Fiskelag, og Kollutholen Jaktsameie.
Elgjakta forvaltes av jakt og fiskelaget, og gir rett til deltakelse på lokalt jaktlag.
Eiendommen disponerer, fiskerett i Setalsjøen i Oppdal Bygdeallmenning.

Driftsform(er): grovfor, sau, hest
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 74
Dekar beite: 19
Dekar skog: 257
Dekar utmark: 187
Dekar totalt: 546
Gårdsnummer / bruksnummer: 57/4

Beliggenhet

Buss: 2 min gangavstand
Ca 5 km til skole og butikker
Ca 2,5 km til barnehage

Eldorado for friluftsinteresserte!
Gode muligheter for hold av hest.
Eiendommen ligger godt plassert med hensyn til hundekjøring, og direkte nærhet til løyper..

Kontakt

Gårdens eier

Nicole Fleer
Mjovassdalsvegen 8

Telefon privat: 48394221
E-post: [email protected]