Tilbake til oversikt
Trøndelag, Steinkjer

Gårdsbruk i full drift, med strandlinje, gårdsslakteri, utleiehytter og storviltjakt

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

8 700 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Pdf med bilder, takst og mye mer oversendes ved forspørsel. Se også vedlegg.

285 m2, vinterhage 28 m2.
Oppført i 1981, vinterhage i 2017.
En etasje med fin, delvis utbygd kjeller under hele. Sentralfyring med ved eller varmepumpe.

Driftsbygning

Fjøs til 26 ammeku, med binger til ungdyr, totalt 50 dyr, isolert. Kaldtfjøs med korntørke. Gjødselkjeller 800 m3.
Nyoppført sauefjøs i stål/tre. 2015. Godkjent for 125 vf.

Andre opplysninger

Redskapshus med garasje, verksted og slakteri isolert.
Høylager med fordeler og solfangertak.
Gjødselkum 1200 m3.
Stabbur som er isolert og fungerer som gårdsbutikk, samt godkjent serveringlokale for handmat med sitteplasser inne og ute.

Salg med full besetning og maskin/løsøre, ikke inkludert i prisen.

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Kjøttproduksjon av STN storfe og gammelnorsk småfe. DEBIO godkjent.
Gras og kornproduksjon.
Norges eneste gårdslakteri som slakter bare egne storfe og småfe. Hver slakt utsolgt.
Produksjon og salg av foredlede kjøttprodukter samt diverse bakevarer og varmmat til servering.
Hytteutleie.
Storviltjakt, privat vald med mye elg, hjort, rådyr og storfugl.
2 brønn med godkjent vann. Salg til nabo via ledning.
Skogsdrift, ca. 450 m3 tilvekst p.a.


Driftsform(er): Økologisk ammeku og småfe, gras, korn, slakt og foredling i eget godkjent slakteri
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 265
Dekar beite: 25
Dekar overflatedyrka: 5
Dekar skog: 1880
Dekar totalt: 2180
Gårdsnummer / bruksnummer: 712/1 m.m.

Beliggenhet

Flott beliggenhet langs innerste delen av Trondheimsfjorden, 18 km fra Steinkjer, med 2.5 km strandlinje, 3 naust, skog/utmark/dyrkajord alt i en stor teig, korte avstander og bra med skogsveier. Bra med sei, torsk og makrell fiske rett ved gården. Skole, barnehage, butikker, bensinstasjon innenfor 5 km.

Kontakt

Gårdens eier

Michael Hummel
Sundbygdvegen 310

Telefon privat: 41006551
Nettside: http://FB Sundbygd Gårdsbutikk
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1