Tilbake til oversikt
Hordaland, Ullensvang

Gardsbruk i Hardanger til salgs.

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 400 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus over 2 etasjar, med kontor i kjellar. Opprinnelig bygd i 1880, modernisert fleire gonger sidan, sist i 1991 og 2000-2006. Sjå ellers salgsprospekt hjå Eiendomsmegler Vest for meir detaljar:
https://bolig.eiendomsmeglervest.no/Eiendom/50629222-3A26-4C62-A73A-189AD659B8B8

Driftsbygning

Ny driftsbygning oppført og sett i drift november 2018, i samarbeid med ein nabo. Denne blir drive som ei samdrift, der det er to gardsbruk som deltek.

Andre opplysninger

Sjå salgsoppgåve på Finn.no:
https://www.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=184317149

Opplysningar om kvifor garden er til salgs, kan ein få ved å kontakta seljar.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Gardsbruket blir drive som ei samdrift, der det er mjølkeproduksjon. (2 deltakarar). Ny driftsbygning for lausdrift stod klar for innflytting november 2018. 1/3 av bygget er plansilo, 1/3 kalvar, ungdyr og stutar, og 1/3 lausdrift-robotrom-velferdsavdeling. Det blir nytta green bedding i liggjebåsane, med eigen separator for produksjon av strø. Enkelt foringssystem med bruk av teleskoplastar for utlegging av for. Lely robot med ein god del ekstrautstyr som lettar drifta.

Totalt areal for samdrifta er på omlag 200 daa.

Samdrifta har ein disponibel kvote på 400 000, og ein besetning på + / - 40 mjølkekyr. Svært god score på TINE sin dyrevelferdsindikator :-) Landsgjennomsnittet er på 104, samdrifta har ein score på 121.

Det er jakt- og fiskerettar knytta til gardsbruket. Er medeigar (25%) i eit grunneigarlag som disponerer 25 000 daa utmark der dyr går på beite om sommaren. Dette området strekkjer seg heilt opp til Folgefonna Sommarskisenter.

Inntekt frå diverse bygsling av areal (Samdrifta, Idrettslag, Telenor, Statkraft, MI, o.a.)


Driftsform(er): Mjølkeproduksjon (Samdrift, 2 deltakarar)
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 38
Dekar beite: 12
Dekar overflatedyrka: 6
Dekar skog: 537
Dekar utmark: 25000
Dekar totalt: 893
Gårdsnummer / bruksnummer: 318 / 1

Beliggenhet

Gardsbruket ligg i ei god jordbruksbygd 350 moh. Det er godt landbruksmiljø, og mange gardsbruk som alle er i full drift. Fleire i området har bygd ny driftsbygning siste 1-2 år, og det er optimisme i syn på framtidig landbruksdrift i området. Godt naboskap og utstrakt samarbeid om m.a. maskiner / reidskap.

Til garden høyrer også stølen "Gryting", 770 moh. Turen dit er omlag 4 km lang, og tek ca 1,5 timar å gå.

Kontakt

Gårdens eier

Trygve Baggegård Myrlid
Flatabøvegen 23

Telefon privat: 90412828
E-post: [email protected]

Megler

Magne Storheim
Eiendomsmegler Vest

Mobil: 95265904
E-post: [email protected]