Tilbake til oversikt
Trøndelag, Inderøy

Gardsbruk i Mosvik

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

3 200 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Tømret trønderlån på 170m2,Kjeller ca. 100m2.Renovert på 90 tallet og i 2010og12.

Driftsbygning

Fjøs i to etg.+kjeller.Opprinnelig 380m2 påbygd 1991 pga samdrift melk med 80m2.Ny bruker byde nytt møkklager i 2002 på100m2.Bygget ferdigstillt i2016 med overbygning og plass for ytterlige 50-60sau.

Andre opplysninger

Det er dobbelgarasje i 2 etager på 55m2 2.etg innredet leilighet.Redskapshus påca.100m2 med gårdssag.
Eiendommen har strandrett med naust.I området der det er 7 byggeklare hyttetomter.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Det drives med sau for tiden,tidligere melk og ammeku.
Er medlem i utmarkslag med 15 elg + noe rådyr og småvilt.

Driftsform(er): Sauehold
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 60
Dekar beite: 150
Dekar overflatedyrka: 40
Dekar skog: 1350
Dekar utmark: 160
Dekar totalt: 1760
Gårdsnummer / bruksnummer: 308/2

Beliggenhet

Flott beliggende med utsikt over store deler av Innherred.5km. til skole,barnehage butikk,skytebane og flere serveringssteder.

Kontakt

Gårdens eier

Helge Aadal
Åsbygdveien379

Telefon privat: 47224406
E-post: [email protected]