Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Oppland), Lesja

Gardsbruk Lesjaverk Nord-Gudbrandsdalen

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 550 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

3 etasjer + noe kjeller, 2 boenheter, felles vaskerom. Totalt 7 soverom.

I tillegg frittliggende "anneks/hytte" med ett soverom, stue m/ kjøkkenbenk og bad. Egnet for utleie.

Driftsbygning

Stor, men pr dato ikke tilrettelagt for husdyrhold. Verksted, garasje for bil og traktor, "snekkerbod".

Andre opplysninger

Årlig erstatning fra Statkraft for neddemt seter.

Soverom: 8

Drift og rettigheter

Jakt og fiskerettigheter ligger innenfor felles selskap Lesjaskog Viltlag SA, Lesjaskog Heimrast (tingsrettslig sameie) og Lesjaskogsvatnet Fiskeforening.


Driftsform(er): Utleie av dyrka mark, Skogsdrift
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 158
Dekar skog: 1568
Dekar totalt: 1726
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 23, bnr 1

Beliggenhet

Bruket ligger ved E 136 ca 4 km vest for Lesjaverk sentrum og ca 6 km øst for Lesjaskog sentrum. Butikk i begge bygdesentrum. Barne- og ungdomsskule på Lesjaskog. Gardstunet ligger på ca 630 moh. Lesjaskogsvatnet ligger ca 200 meter nedenfor garden på 611 moh. Eiendommen grenser til vatnet og har tre øyer i vatnet. Fine turområder i umiddelbar nærhet for fottur, ski og sykkel

Kontakt

Gårdens eier

Per Nordsletten
Romsdalsvegen 3805

Telefon privat: 91197697
E-post: [email protected]