Tilbake til oversikt
Nordland, 1848

Gårdsbruk med fantastisk beliggenhet og store muligheter, Melk og kjøtt.

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

8 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er bygd ca 1970. Har de siste 2årene gjennomgått betydelig oppussing.
Har fått nytt tak og 2nye altaner,ny bordkledning. Helt ny opparbeidet plen og ny innkjørsel.
Eneste som ikke er pusset opp enda er gangen og kjøkkenet.

Byttet til rør i rør system, og sikringsskap blir byttet når gang skal pusses opp.
Er automatsikringer pr. idag.

4Soverom, Stor stue med muligheter for kjellerstue.
Boret vann så vanntilførsel er null problem, samt kun avgift for kloakk i året.
Renseanlegg på vannet er montert.

Garasje på 60kvadrat.
Her er det montert vindsperre og ny bordkledning, slik at den er klar for isolering.

Driftsbygning

2 Nye fjøsbygninger.
Begge fjøsene er løsdrift med tett gulv.
Kufjøsen som er et rent melkekufjøs ble bygd og tatt i bruk i 2011.
Her er det liggebåser til 26+kyr, 2 store Syke/kalvingsbinger og eget område for kalver, med kalvekjøkken.
Melkegrav ny i 2011, Westfalia paralellstall med plass til 6kyr.
Eget kontor å baderom med dusj og vaskemaskin, vannbåren varme i disse arealene.
Flott melkerom med plass til ca 4000liters tank, varmegjennvinningssystem som går mot melketank.
Varmer varmtvannet opp til 40Grader.
Totalt 600Liters varmtvannskapasitet.

Rundballriver og band i taket til foring.


Ungdyrfjøsen er en kaldfjøs som ble satt opp å tatt ibruk i 2008.
Det er sinkuavdeling med 10liggebåser, 2 kalvebinger med vannbåren varme i liggeareal.
Vannbåren varme i skrapeareal, og sirkulasjon og varme på drikkevannet.
Stor Avdeling for Sau, her har det vært ca 40vinterfora sau.
Veldig lett å legge spalt for å lage oksefjøs.
Jeg fikk pris på ca 100.000 for å legge spalt og innredning.

Møkkerkumme på 750kubikk, kjeller i kufjøs på 350kubikk og ungdyrfjøsen har 260kubikk.

Kraftforsilo til begge fjøsene.

Ekstremt gode beitemuligheter.

Andre opplysninger

Gården har ikke drift lengre og det er ikke så mye redskaper eller traktorer som følger med.
Men det er melkekvote på 210.000Liter som gården eier selv.

Men det er bare å sette inn kyr og begynne å melke.
Fjøsen er i tipp topp stand og klar til drift omgående.
Skrapeanlegg bør gås over og overhales, dette er noe som kan gjøres før eventuell overtakelse.

Eventuelt passer gården veldig bra til ammekudrift.

Men jeg er behjelpelig med det jeg kan og vil gjøre alt i min makt for at du/dere skal få en greiest mulig start.
Jeg driver maskinfirma og har mulighet for å slå deres første år gratis og gi en god pris på rundballepressing.
Jeg har selv brukt å leie rundballepressing.

Skal også være behjelpelig med å skaffe leiejord da det er lite jord som gården eier.
Har pr. idag 200Mål rett rundt fjøsdøra, leier 100mål.
Muligheter for å leie mye mer, i relativt nært område.

Tilbyr meg å være med i oppstarten og hjelpe til med det jeg kan.


Eget naust og tomt hører til gården.

Her er så mye mer og si om gården at her må dere bare ta kontakt med meg på telefon og gjerne komme på en kopp kaffe og befaring.

Kommer bilder etterhvert.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Flotte Fisk og Jaktmuligheter på gården.

Grunneier i et stort vann og med i elgvald.

Driftsform(er): Melk og Kjøtt
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 98
Dekar beite: 8
Dekar overflatedyrka: 4
Dekar skog: 578
Dekar utmark: 440
Dekar totalt: 1126
Gårdsnummer / bruksnummer: 42/5

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Gården ligger i en praktfull landbruksbygd som heter Skånland.
Fantastisk havutsikt med et naturskjønt område, ligger ikke langs hovedvei og er lite trafikk.
fint for unger og dyr.
5km til nærmeste butikk, ca 10-15km til skole og Barnehage.

Ca 150m ned til sjøen.

Kontakt

Gårdens eier

Martin Skogvold
Skånlandsveien 102

Telefon privat: 45414709
E-post: [email protected]