Gårdsbruk ønskes kjøpt

Ønsker å kjøpe et gårdsbruk som det går an å drive, er fleksibel på om jeg må bygge ny driftsbygning for å tilfredsstille kravene til dagens standard. Det må være en del dyrket mark og skog/innmarksbeite der muligheten er gode for å ha dyr i nærheten på beite da eg har lyst å ha storfe som skal få mulighet til å gå inn og ut slik som dei ønsker etter endt beitesesong i utmarken. Huset må ha grei standard men mindre oppussingsprosjekter er akseptabelt.

Ønsker:

  • Område: Møre og Romsdal
  • Drift: Kjøttproduksjon

Kontakt

Tilbake til oversikt