Tilbake til oversikt
Vestfold og Telemark (tidl. Telemark), Seljord

Gardsbruk sentralt i Seljord, Telemark for salg evt forpakting

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus m 4 sov oppført ca 1850, diverse oppgraderinger.
Anneks med stue/kjøkken/bad/2sov oppført ca 1990

Driftsbygning

Redskapshus oppført ca 1995
Ammeku; Fjøs oppført 2002/2003,
Isolert dobbelt Garasjeanlegg oppført ca 2010

Andre opplysninger

Eiendommen består av 4 tidligere småbruk. Driftsenheten leier i dag flere andre velarronderte eiendommer til beite/fôrproduksjon. Det antas at de fleste av disse avtalene kan overtas om ønskelig


Drift og rettigheter

Jaktrettigheter
40% andel i Uby sameie (utmark)

Driftsform(er): Selvrekrutterende storfekjøttproduksjon + noe sau/lam og skog
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 100
Dekar beite: 58
Dekar overflatedyrka: 13
Dekar skog: 383
Dekar utmark: 330
Dekar totalt: 875
Gårdsnummer / bruksnummer: 33/1, 34/2, 34/6, 34,7, 34/10 og 37/1

Beliggenhet

Sentral beliggenhet v/E134, kun 3 km fra Seljord sentrum og Dyrskuplassen

Kontakt

Gårdens eier

Børge Slettebø
Nordbygdivegen 307

Telefon privat: 90092989
E-post: [email protected]