Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Hedmark), 3426

Gårdsbruk

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Fin eldre bolig. 2 etasjer. Nytt tak høsten 2022.

Driftsbygning

Eldre båsfjøs, med nytt tak i himling, nye rister og innredning i 2022.

Andre opplysninger

Garasjer, verksted og egen gårdssag.

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Gården har allmeningsrett. Egen seter. Jakt og fiskerettigheter.

Driftsform(er): Melkeproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 192
Dekar totalt: 1500
Gårdsnummer / bruksnummer: 72/3

Beliggenhet

Fin og landlig beliggenhet. Godt etablert landbruksområde. 30km til nærmeste skole, barnehage og butikk.

Kontakt

Gårdens eier

Marit Magnesdatter-Jordet
Kåsa 92

Telefon privat: 41203172
E-post: [email protected]