gardsnytt-oppdaterar

Vi oppdaterar Gardsbruk.no!

Vi vil ha alle innspel! - Send dine tankar til [email protected].

For tida arbeidar prosjektleiar for Slipp oss til-prosjektet med å oppdatere Gardsbruk.no, slik nettsida skal bli bedre for alle brukarar.

Vi sett enormt stor pris på innspel frå både annonsørar og potesielle kjøparar, og vil gjerne høyre kva du trur kunne gjort nettsida bedre. Det kan være alt frå konkrete innspel til lause idear.

Send inn dine tankar og innspel til [email protected]!