handbok2

Håndbok for kommuner - bruk mulighetene

I samarbeid med KS har Gardsbruk.no utviklet en praktisk og inspirerende rettledning til arbeidet med å få bosetting på ledige gårdsbruk.

Ønsker du å bestille handboka? VI ER DESSVERRE UTSOLGT, men send en e-post til gar[email protected] og du kan få tilsendt PDF gratis!