handbok2

Håndbok for kommuner - bruk mulighetene

I samarbeid med KS har Gardsbruk.no utviklet en praktisk og inspirerende rettledning til arbeidet med å få bosetting på ledige gårdsbruk.

Heftet kan bestilles gratis i papirutgave fra oss.