Tilbake til oversikt
Trøndelag, Heim

Har du lyst til å prøve ut småbruksdrømmen, i et bofellesskap? Kom til Smetrøa på Nordmøre! – Et småbruk i utvikling

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

2 300 000 kr
Prisantydning leie

Prisantydning leie:

3 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Nordmørslån fra 1850 som ble påbygd på 1990-tallet

Driftsbygning

Eldre låve fra 1875

Andre opplysninger

Naust, utleiehytte og innredd stabbur

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Jakt i utmarka, fiske i sjøen fra naust

Driftsform(er): Gris, høns, grovfôr, markedshage
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 19
Dekar utmark: 230
Dekar totalt: 267
Gårdsnummer / bruksnummer: 235 / 7

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Skoler og butikk i nærheten. Ligger ved E39, som legges om innen 2025.

Kontakt

Gårdens eier

Jonathan Kalvik
Gurålivegen 47

Telefon privat: 90180161
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1