Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Molde

Idyllisk landbrukseiendom ved Eikesdalsvatnet - 2 bolighus, driftsbygning, garasje/verksted og seterbu - Jakt- og fiske

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 200 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

På gardstunet er det oppført to våningshus. Ett i 1820 og det andre i 1988.

Våningshus med byggeår 1988 går over 2 plan + kjeller. BRA er 225 m². Boligen inneholder blant annet 2 stuer, bad, vaskerom, toalettrom, kjøkken og 4 soverom. Det ble oppusset mye i 2012, hvor kjøkken, bad og vaskerom blant annet ble tatt. Det er et moderne preg i boligen med god standard.

Våningshuset fra 1820 består av to boenheter. En mindre leilighet på ca 84 m² og en større på 174 m². Begge går over to etasjer. BRA er 252 m². Totalt inneholder den blant annet 2 bad, 2 kjøkken, 3 stuer, 2 loftstuer, bad, og 7 soverom. Boligen er ikke i bruk og frakoblet vann og strøm pdd. Boligen ble omfattende restaurert i 1979.

Driftsbygning

Det er en stor driftsbygning med bruttoareal på ca 980 kvm. Ukjent byggeår, men ble tilbygd ei driftsbygning for melkeproduksjon i 1964. Kjeller (BTA ca 140 m²) består av gjødsellager under halve husdyrrommet og gjødselkjeller i gamlebygget. 1. etasje (BTA ca 840 m²) består av plansilo (ombygd til høytørke), husdyrrom, eldre driftsbygning med tidligere husdyrrom og traktorgarasje.

Andre opplysninger

Garasje/verksted har byggeår 1960. Går over ett plan med BTA ca 100 m².
Bygningen er isolert. Gardsverksted på ca 50 m² og redskapsrom/garasje på ca 50 m².

Seterbu/hytte med uthus i vakre omgivelser i Kanndalen. Byggeår 1933. BTA ca 20 m².
Uthus har byggeår 1996. BTA ca 5 m². Hytta inneholder stue med kjøkkenkrok, hems og ett soverom med plassbygd køyseng. Det er installert vedovn. Det går bilvei nesten fram til hytta. Vegen blir ikke brøyta. Det er ikke innlagt vann eller strøm. Seterbua står på gnr 276, bnr 5.

Soverom: 11

Drift og rettigheter

Tidligere har det vært melkeproduksjon ved gården. Driftsbygningen brukes nå til lager og garasje. Dyrka mark er bortleid til et nabobruk frem til 31.12.2021.

Jaktrettigheter
Eiendommen er med i felles jordsameie/utmark. Utmarka ligger i landskapsvernområde og er underlagt strenge verneregler. Det tildeles 34 fellingsløyver for hjort til jaktvaldet. Bruket fikk utbetalt kr 4.590,- pluss 50 kg kjøtt i 2019.

Fiskerettigheter i Eikesdalsvatnet.
Det er en pågående jordskiftesak om fiskerettighetene i vannet. Framtidig utbetalinger for bruket er uklart, men det påregnes at det er en lav verdi. Det vert ikkje sett ein konkret verdi av fiske i vatnet

Fiskerettigheter i Eira.
Eiendommen har fiskerettigheter i den øvre delen av Eira, på si side ned til Hekshølen. 277/1 har 12,5% av rettighetene som tilhører Øverås. Fordeling gjøres skjønnsmessigElveeierlaget har inngått avtale med Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag. Laget selger fiskekort. Avtalen med Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag medfører en årlig utbetaling på omlag kr 6.000,-.

Statkraft har tinglyste fallrettigheter i vassdraget. En fallrettighet er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner fra A til B i en elv. Avtalen indeksreguleres hvert femte år. 277/1 fikk utbetalt kr 18.704,- i 2019.

Småkraft har en tinglyst avtale om leie av fallrettigheter i Dokkelva. Avtalen gjelder i 40 år. 277/1 fikk utbetalt kr 5.466,- i 2019.

Ikke tinglyst rettighet:
277/1 har naustrett i Eikesdalsvatnet. Rett til oppføring av naust.

Driftsform(er): Egen drift er nedlagt, men jordbruksarealet utleid til et nabobruk. Leieavtalen går fram til 31.12.2021.
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 139
Dekar beite: 10
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 102
Dekar utmark: 76
Dekar totalt: 307
Gårdsnummer / bruksnummer: 277/1 og 276/5

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Idyllisk beliggenhet på Øverås ved Eikesdalsvatnet. Grenda er omkranset av høye fjell, vann og vakker natur. Eikesdalsvatnet er den største innsjøen i Møre og Romsdal. Vatnet har sitt utløp i lakse- og ørretelva Eira, som er viden kjent for sine svært gode fiskemuligheter.

Det er flere høye fjell i nærheten. Et eldorado for toppturer både til fots og på ski. Blant annet kan man nevne Vikesoksa (1809 moh.), Skjorta (1711 moh.), Nebba (1477 moh.) og Goksøyra (1337 moh.). I enden av Eikesdalsvatnet ligger Eikesdalen og Mardalsfossen. Det er mange fritidsaktiviteter som er i nærområdet som fjellturer, fisking, jakt, klatring, sykling, padling mm.

Eresfjord barne- og ungdomsskole ligger 6 minutter unna. 7 minutter til Eresfjord barnehage. Ca 8 minutter kjøring til Coop Marked Eresfjord med dagligvarer, kafé, post, drivstoff og apotekvarer.

Seterbua ligger i Kanndalen, en sidedal i Eresfjord. Her er det flott natur og det er flere eldre seterbuer. Fra hytta har man et flott utgangspunkt for flere flotte turer. Nærmest ligger Skjorta og Ryssdalsnebba.

Se mer info om nærområdet her: https://www.portalnesset.no og her https://www.eresfjord.no.

Kontakt

Gårdens eier

Amund Øveraas
Neråsvegen 320

Telefon privat: 47634583
Nettside: http://www.finn.no/finn/object?finnkode=182591900
E-post: [email protected]

Megler

Tore Magerøy
Møremegling

Mobil: 98631111
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3