Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Vik i Sogn

Idyllisk og landleg småbruk i Feios! Dyrkbar jord, fjøs og stølshus. Bu og driveplikt

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

2 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Sjå annonse på: https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=265263434

Salsoppgåva inneheld Landbrukstakst

Andre opplysninger

Det er ein del utmarksareal i sameiga med bruksnummer 1, men som nemnt uklårt kva eigarandel eigedomen har. Ein kan anta at eigedomen har rett til jakt og rekreasjon i utmarka, og det vert lagt til ein skjønnsmessig vurdert verdi

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Jakta i området er organisert under Feios storvald og vidare i eit jaktlag for eigedomen og naboane. Jaktlaget vert opplyst å vera velfungerande og kjøt vert delt likt på medlemane uavhengig av storleik. Det vert vidare opplyst at det er årlege 9 løyve i jaktfeltet og dei skyt stort sett ut løyva kvart år. I jaktlaget er det omlag 10 stk som då fordeler kjøt. Det er vanskeleg å setta verdi på jaktretten då det ikkje kjem klart fram kor stor andel av retten som tilfell denne eigedomen, og det er ikkje meir kjøt som blir fordelt enn at det held til eige bruk

Driftsform(er): Den fungerer til det ein kan kalle hobbydrift med nokre få sauer og hestehald. Det er eteplass til 18 sauer og 2 hestar om ein ynskjer.
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 6
Dekar beite: 11
Dekar skog: 30
Dekar totalt: 52
Gårdsnummer / bruksnummer: 173/2

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Flott beliggenheit med nydeleg utsikt utover dalen og mot fjorden. Eigedomen ligg i Feios omlag 1 mil frå Vangsnes ferjekai, 2 mil frå Vikøyri, 5 mil frå Sogndal og 9 mil frå Voss over Vikafjellet. Feios er ei naturskjønn landbruksbygd med spredt bebyggelse.
Eigedomen ligg usjenert til og har utsikt til fjorden og over mot Leikanger.
Eigedomen har tilkomst frå offentleg veg, og det vert brøyta heilt fram til eigedomen om vinteren

Kontakt

Gårdens eier

Ørjan Harbakk
Åfetvegen 237

Telefon privat: 47817224
Nettside: http://https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=265263434
E-post: [email protected]

Megler

Olav Skjeldestad
Meklarhuset Sogn AS

Mobil: 90564525
E-post: [email protected]