Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Oppland), Sør-Aurdal

Landbrukseiendom med sæter, en fritidseiendom på egen tomt og teiger til salgs

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

1 180 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset står og har en veldig enkel standard. Bygget er ubeboelig grunnet skader og svekkelser.
Det må rives og bygges nytt. Det samme gjelder alle andre hus på eiendommene.

Andre opplysninger

Sætra, sæterfjøs, hytte og en løe på Søndre Fjellstølen er også enkel standard og ubeboelig.
En egen fritidseiendom, som tidligere tilhørte landbrukseiendommen er nå utskilt på en egen tomt på et mål.
Hytta er av samme enkle standard.

Soverom: 3

Drift og rettigheter

Både gård og sætereiendom har ligget nede de siste 20 år og stedene egner seg best til å bygge nytt, og kanskje drive med noen dyr og eks litt økologisk dyrking.
Gården har andeler i relevante privat veger i områdene.
Jakt og fiskemuligheter

Driftsform(er): Noe enkel gardsdrift, skogdrift, jakt og fiskemuligheter
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 18
Dekar beite: 14
Dekar overflatedyrka: 6
Dekar skog: 720
Dekar totalt: 1028
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr. 11 Bnr. 4

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Fra gården Hellingen ligger høyt og fritt øverst i Reinli 700 moh, med flott utsikt mot omliggende områder.
Sætra Lillestølen ligger i området Søndre Fjellstølen 925 m moh. Sætertunet litt usjenert til i område med noe hyttebebyggelser og tidligere sæter- eiendommer. Fritidseiendommen på der ligger i utkanten av sæter-eiendommen på en utskilt tomt.
3 km til nærmest butikk, 6 km til Bagn barne- og ungdomsskole, 25 km til Valdres vid. skole.
En god mulighet til å bygge opp sine egne boliger i bygda og på fjellet ev. med litt enkel gårdsdrift/aktiviteter.

Kontakt

Gårdens eier

Anny Olave Ødegård
Ingeniørveien 10

Telefon privat: 97727133
E-post: [email protected]

Megler

Martin Vedel Nielsen, Kenneth Willassen
Aktiv Grønland Oslo

Telefon: 23080700
Mobil: 40046488
E-post: [email protected] /[email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2