Tilbake til oversikt
Agder (tidl. Vest-Agder), Kvinesdal

Landbrukseiendom med øy i fiskerikt vann, uten bygninger 1600 mål/dekar

Prisantydning salg:

3 250 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ingen bygninger på eiendommen.

Eiendommen søkes fradelt fra 202/2 . Dette kan søkes om når det garanteres bosetting.

Driftsbygning

Ingen driftsbygning

Andre opplysninger

Jeg ønsker å ha en mindre eiendom selv og ønsker en kjøper som kunne tenke seg å bygge opp et småbruk etter egne ønsker og behov.
Eiendommen som ønskes fradelt er stor teig ved Snåsoddkjødna (fiske), Kyrkjeøyna og liten teig ved Solhom for bosetting.

Soverom: 0

Drift og rettigheter

Dette er en flott eiendom som har blitt brukt til jakt. Det er jaktinntekter ca 50 000 kr pr år. Det er en fin mulighet til å bygge driftsbygning og hus ved Solhom. Naboene der er svært hyggelige og positive til dette. Usjenert og god plass. Kyrkjeøyna i Fjotlandsvannet kan være en del av eiendommen om ønskelig. Svært fiskerikt og idyllisk vann.
Fradeling kan kun skje om det blir bosetting. Kommunen gir signaler om at når kjøper er funnet, vil prosessen kunne settes i gang.
Visning etter avtale, eller dere kan gå og se.

Driftsform(er): Gårdsturisme
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 0
Dekar beite: 0
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 400
Dekar utmark: 1200
Dekar totalt: 1600
Gårdsnummer / bruksnummer: 202/2

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Skole, barnehage, butikk 7 km unna.
Fine turområder, offentlig badestrand i nærheten.
Bildene er tatt av Fjotlandsvannet hvor Kyrkjeøyna ligger. Turen til Fjotlandsfjellet er nydelig. 360 graders blikk. Ved godt vær kan man se helt til Lista.

Kontakt

Gårdens eier

Gro Kasin
Fossdalsvegen 68

Telefon privat: 45226626
E-post: [email protected]