Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Oppland), Lillehammer

Landlig eiendom m/låve, stor tomt | Kort avstand fra Lillehammer | 60 da | Spiten

Prisantydning salg:

3 700 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

SMÅBRUKET SPITEN, LILLEHAMMER - BYGGEÅR 1900: Byggegrunn er ikke kjent. Drenering ikke kjent. Grunnmur i natursteinsmur/sparesteinsmur. Støttemur i betong, en på hver side av kjellertrappa. Trekonstruksjon av ukjent utførelse og stående bordkledning. Info fra tidligere salgsprospekt: I 1. etasje er det ifølge eier trolig brukt tømmer i opprinnelig del. Tilbyggene med reisverk/bindingsverk. Trekledning. Saltak bygget opp som sperrekonstruksjon. Nytt tak i 2018. Nytt bordtak og ny asfaltshingel. Ny pipehatt. Utført av Fossheim Bygg. Tilbygg på oversiden. Lakkert/plastbelagt stål. Nedløp avsluttet ned i drensrør. Malte trevinduer med 2-lags glass. Fra 1984 og 1993 iht forrige salgsprospekt.
Ny hovedytterdør 2021. Enkel kjellerdør i tre. Det er vaskekjeller i et rom i kjelleren. Dette rommet er ikke med i arealskjema pga. at det ikke er måleverdig pga. lav takhøyde. Rommet er ikke et våtrom, men fungerer til dagens bruk.

Driftsbygning

LÅVE - UKJENT BYGGEÅR: Fundamentering: Støpt gulv på en del, over møkkjeller. Ellers bjelkelag på punktfundamentering med ventilert kryprom.
Veggkonstruksjon: Oppført i tømmer og reisverk. Saltak bygget opp som sperretak. Taktekking av bølgeblikkplater. Låvebru til høyloft/lager. Info fra tidligere salgsprospekt: Kledning fra 1985 på nordre del. Tresøyler står ned i bakken.

Andre opplysninger

UTHUS - UKJENT BYGGEÅR: Fundamentering: Ringmur av betong, steiner og punktfundamentering. Jordgulv. Bjelkelag over bakken i et rom. Veggkonstruksjon: Grovt bindingsverk med utvendig kledning. Saltak bygget opp som sperretak. Taktekking av bølgeblikkplater. Bygget fremstår med manglende vedlikehold og slitasje.
LITEN GARASJE - UKJENT BYGGEÅR: Ved hovedvegen står en liten garasje. Enkel bygget av reisverk og bordkledning. Egner seg til lagring av sykler etc.

Soverom: 2

Drift og rettigheter

Driftsform(er): Skog og beite
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 7
Dekar beite: 2
Dekar skog: 45
Dekar totalt: 60
Gårdsnummer / bruksnummer: 81/2

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Åsmarkvegen 364: En svært sjarmerende eiendom. Det er fine turområder og milevis med oppkjørte skiløyper omtrent rett utenfor døra. Landlig, men samtidig kort avstand til Lillehammer sentrum. Ca 6 km til bykjerne, 4 km til bensinstasjon, matbutikker, apotek etc. Skoleskyss.
Den store tomta er sørvestvendt med gode lys- og solforhold. Flott utsikt. Her det godt med tumleplass for både to- og firbeinte. De seneste årene har det gått hester på beite på eiendommen. Stall i låven, leskur på beiteområde, oppstallingsplass i låven.
Eiendommen ligger i ei lita grend med spredt bebyggelse. Rolig område.

https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/3405/81/2/0/0

Kontakt

Gårdens eier

Anne Jansen Backsæther og Boye Backsæther
Åsmarkvegen 361

Telefon privat: 48254010
E-post: [email protected]

Megler

Kathrine Rosenvinge
DNB Eiendom

Mobil: +47 908 99 266
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1