Tilbake til oversikt
Viken (tidl. Østfold), Indre Østfold

Lite gårdsbruk ved Øyeren - regenerativt jordbruk

Prisantydning leie

Prisantydning leie:

11 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Laftet hus fra 1800-tallet. Enkel standard, synlige laftstokker i stuene, veldig godt inneklima.
Se salgsannonsen fra 2018: https://www.finn.no/118858738
(Jeg kjøpte i 2018, og salgsannonsen ligger fortsatt på Finn, men som inaktiv.)
Ligger også en videosnutt her: https://www.youtube.com/watch?v=d-SGCQ25lOU
Huset får fibertilkobling sommeren 2021.

Driftsbygning

Stor driftsbygning av nyere dato. I god stand.
Består av et fjøs på 12 x 12 m, et innebygd hønsehus på ca. 10 m2, en korntørke på 11 x 11 m og et verksted på 5 x 11 m.

På gården er det et stabbur, et stort hønsehus med hønsegård, et drivhus, et stabbur og et vedskjul.


Andre opplysninger

Fjøset og korntørken brukes p.t. til vinterlagring av biler. Fremtidig bruk må avtales: enten at leietaker får ansvaret for å administrere virksomheten mot rundt 10 000 kr i årlig avslag på husleien eller at han omdisponerer arealene, i så fall mot en tilleggsleie på rundt 40 000 kr/år.

Det er en grønnsakshage ved drivhuset.

Soverom: 2

Drift og rettigheter

Leies ut fra tidligst høsten 2021. Må avtales nærmere.

Jordene har vært brukt som sauebeiter de siste tiårene.
Tom. sommeren 2019 ble jordene leid ut til konvensjonelt beite. Sommeren 2020 stod de brakk. Det ene jordet på 6 daa ble slått med ljå. Det største jordet på 15 daa ble det kjørt beitepusser på på høsten.
Høsten 2020 skaffet jeg med to gammelnorsk spælsauer.
Sommeren 2021 har jeg ikke enda bestemt hva jeg gjør, enten at jeg kjøper kalver eller griser eller at jeg leier ut beitene. Eller kanskje jeg bare har mine to sauer.

Planen er å regenerere jordene ved å flytte hyppig på dyrene slik Greg Judy gjør. Dette er noe jeg har lest en del om og skal forske på i praksis sommeren 2021. Det er viktig at leietaker enten har kunnskap til denne typen driftsform eller er innstilt på å forske på det i dialog med meg. Denne gården er et idealistisk prosjekt. Den skal være en motvekt mot tradisjonelt, maskindrevet jordbruk. Den skal være et pusterom for natur og mennesker. Det er min livssituasjon som gjør at jeg velger å flytte for en periode, men jeg har mye kjærlighet til dette stedet, så det er svært viktig for meg at det blir drevet godt.

Jeg holder ellers på å etablere en større grønnsakshage på et område på ca. 0,5 daa på det ene nært huset.

Det er en gammel traktor på gården som brukes til brøyting og vedtransport. Det er et hyttefelt som har veirettigheter til gårdsveien så det er mulig å tjene noen kroner ved å brøyte for dem.

Leieprisen kan justeres ned dersom leietaker tar vedlikeholdsoppgaver.

Gården har fiskerettigheter i Øyeren.

Det er mye mer å skrive, men dette er det viktigste, og for mer informasjon er det bedre å ringe eller komme på befaring.


Driftsform(er): sauehold
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 25
Dekar skog: 100
Dekar totalt: 135
Gårdsnummer / bruksnummer: 475/1

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Svært rolig område, 700 m fra hovedveien.
Fin utsikt mot Øyeren. 700 m strandlinje langs Øyeren.
13 km fra Spydeberg sentrum og fra Ytre Enebakk.
45 km fra Oslo.

Kontakt

Gårdens eier

Fabrice Caline
Stegenveien 1233

Telefon privat: 47293868
E-post: [email protected]