Tilbake til oversikt
Viken (tid. Østfold), Indre Østfold

Lite gårdsbruk ved Øyeren - regenerativt jordbruk - Fra 01.01.2024

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

5 000 000 kr
Prisantydning leie

Prisantydning leie:

11 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Leies ut fra 01.01.2024. Har p.t. leietakere som har kontrakt ut 2023.
Vurderer også salg.


Se salgsannonsen fra 2018: https://www.finn.no/118858738
(Jeg kjøpte i 2018, og salgsannonsen ligger fortsatt på Finn, men som inaktiv.)
Taksten tatt i 2017 i forkant av salget ligger her:
http://malemuk.com/olofee/wp-content/uploads/2022/07/takst.pdf
Det ligger også en videosnutt her: https://www.youtube.com/watch?v=d-SGCQ25lOU

Laftet hus fra 1800-tallet. Enkel standard, synlige laftstokker i stuene, veldig godt inneklima.
Huset får fibertilkobling sommeren 2021.

Driftsbygning

Stor driftsbygning av nyere dato. I god stand.
Består av et fjøs på 12 x 12 m, et innebygd hønsehus på ca. 10 m2, en korntørke på 11 x 11 m og et verksted på 5 x 11 m.

På gården er det et stabbur, et stort hønsehus med hønsegård, et drivhus og et vedskjul.


Andre opplysninger

Fjøset og korntørken kan lett brukes til vinterlagring av biler og generere en inntekt på ca. 50 000 kr/år eks. mva.

Det er en grønnsakshage ved drivhuset.

Soverom: 2

Drift og rettigheter

Jordene har vært brukt som sauebeiter de siste tiårene.
Tom. sommeren 2019 ble jordene leid ut til konvensjonelt beite. Somrene 2020 og 2021 holdt jeg jordene i hevd ved en kombinasjon av slått med ljå og beitepusser.
Høsten 2020 skaffet jeg med to gammelnorsk spælsauer. Det ble to lam, og de fire sauene gikk fritt på eiendommen sommeren 2021.

Jeg ønsker leietakere som driver økologisk, eller helst regenerativt slik Greg Judy gjør. Denne gården er et idealistisk prosjekt. Den skal være en motvekt til tradisjonelt, maskindrevet jordbruk. Den skal være et pusterom for natur og mennesker. Det er min livssituasjon som gjør at jeg velger å flytte for en periode, men jeg har mye kjærlighet til dette stedet, så det er svært viktig for meg at det blir drevet godt.

Det er et område på ca 0,5 daa rett ved huset som egner seg spesielt godt til å etablere en grønnsaksage.

Det er en gammel traktor på gården som brukes til brøyting og vedtransport. Det er et hyttefelt som har veirettigheter til gårdsveien så det er mulig å tjene noen kroner ved å brøyte for dem.

Gården har fiskerettigheter i Øyeren.

Driftsform(er): sauehold
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 25
Dekar skog: 100
Dekar totalt: 135
Gårdsnummer / bruksnummer: 475/1

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Svært rolig område, 700 m fra hovedveien.
Fin utsikt mot Øyeren. 700 m strandlinje langs Øyeren.
13 km fra Spydeberg sentrum og fra Ytre Enebakk.
45 km fra Oslo.

Kontakt

Gårdens eier

Fabrice Caline
Stegenveien 1233

Telefon privat: 47293868
E-post: [email protected]